Samenstelling bestuur Bowling vereniging Leiderdorp

Voorzitter   : Hans van Bilderbeek email: voorzitter@bowlingleiderdorp.nl
Secretaris   : Rob Overdijk    email: secretarisbvld@gmail.com
Penningmeester : Marc Meulenkamp   email: Penningmeester@bowlingleiderdorp.nl
Wedstrijdzaken : Rob Overdijk    email: secretarisbvld@gmail.com
Vrijwilliger  : Mike Bodijn     email: It@bowlingleiderdorp.nl
Jeugdzaken   :           email: secretarisbvld@gmail.com

Om onze vereniging draaiende te houden zijn vrijwilligers nodig.

De vereniging bestaat uit een bestuur en een aantal commissies die geheel belangeloos en vrijwillig deze taken uitvoeren.

Activiteiten die zo al worden gedaan door de vrijwilligers en bestuur van de vereniging zijn:

 • organiseren van de leagues
 • alle scoreverwerking van de leagues en de publicatie
 • de begeleiding van de jeugd
 • het geven van trainingen
 • het onderhouden van de website
 • het organiseren van evenementen en toernooien
 • het besturen van de commissies
 • het nemen van beslissingen
 • het bijhouden van de ledenadministratie
 • het doorgeven van de scores van de leden aan de NBF
 • communicatie met de NBF
 • maken van beleidsplannen
 • inkopen van prijzen voor toernooien
 • berichten plaatsen op Facebook en Twitter
 • contact onderhouden met de eigenaar van de bowling over baanhuur, tarieven e.d.
 • etc.

De leden worden minimaal eenmaal per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een Algemene Ledenvergadering en Team captain vergadering kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de richting van de vereniging.

Bij uitzondering kan het voorkomen dat een Algemene Ledenvergadering 2x per jaar word gehouden.

flyer jeugd