Gisterenavond, 17 november, weer een nieuwe persconferentie. Door het kabinet is besloten terug te keren naar de situatie zoals die bestond 2 weken geleden.

Op basis hiervan hebben we besloten om de ‘October Special’ league een doorstart te geven, te beginnen op maandag 23 november. Misschien ten overvloede het verzoek aan alle deelnemende bowlers om je te houden aan de maatregelen zoals we die eind oktober overeen zijn gekomen.

In dit verband verwijzen we ook naar een  mededeling van de NBF